Tag Archives: subjektsregeln

Elva självmotsägande språkregler: regel 8

Åter till de självmotsägande språkreglerna. Jag har medvetet valt att växla mellan dels mer eller mindre komplexa uttalanden om språkanvändning, dels mer eller mindre långa utläggningar om reglerna. Nu kommer vi till en regel som kräver visst utrymme, så jag behandlar … Continue reading

Posted in Utan ämneskategori | Tagged , , , | 4 Comments